onsdag 2 juli 2008

High Life i Högsbo - från berättelser till bok och vandringar

Under våren 2008 har vi arbetat kring vårt bokprojekt i Högsbo, som vi har valt att kalla High Life. I veckan hade vi ett nytt planeringsmöte och jobbade fram vilka aktiviteter vi ska ägna oss åt under hösten. Det blir stadsvandringar, skrivarcirkel, berättarkvällar och frukostföredrag.Har du minnen kring Högsbo? Kom gärna med i vårt arbete. Du bidrar med det du vill. Nästa möte vi kommer att ha blir det 9/9, mer info kommer!